Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin 28.07.2022 tarihinde şirket merkezinde yapmış oldukları toplantıda alınan 2022 /005 numaralı kararları doğrultusunda;
Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 20.08.2022 tarihinde Saat 14.00‘de şirket merkezimizde TTK 414. maddesine göre (çağrılı) yapılmasına karar verilmiştir.
İlgili duyuru Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3 Ağustos 2022 tarihli ve 10631 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.