Vizyonumuz; yenilenebilir enerji yatırımları içinde en verimli yatırım olan biyogaz tesislerinin milli menfaatlerimiz doğrultusunda tüm il ve ilçelerde hayata geçirilmesi,

Misyonumuz; ülkemizdeki her türlü organik atıkların milli ekonomiye kazandırılması için bütün gücümüzle çalışmaktır.

Vizyon-Misyon image