GEKA'NIN DESTEĞİ İLE KURULAN ALAN BİYOGAZ ENERJİ SANTRALİ HİZMETE GİRDİ - YeniŞafak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, GEKA’nın 2014 yılında gübre atığı paketleme tesisi kurulumuna hibe desteği verdiği, yüzde 100 gübreden elektrik üreten “Senkron-Efeler Biyogaz Santrali'nin açılışını 22 Mayıs 2015 tarihinde Aydın’da gerçekleştirdi. Beraberindeki heyetle Aydın’ı ziyaret eden Bakan Yıldız’a Aydın Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayyıldız eşlik ederken; Aydın’daki kamu, kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de açılışta yer aldılar. Biyogaz enerji santralinin açılışı öncesi bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, daha rahat yaşanabilir ülke için enerji politikalarını çevreye rağmen değil, çevreyle beraber yaptıklarını belirtti. Taner Yıldız, açılışı gerçekleşecek tesisin kapasitesinin kurulu güce göre az gözükse de çevre hassasiyetleriyle ön plana çıktığını belirtti. Bakan Yıldız, hayvansal atıklardan 1 yılda üretilebilecek enerji miktarının 1,4 milyon ton petrole denk geldiğini, Türkiye’nin 125-130 milyon ton eş değer petrollük enerji yapılanmasıyla ciddi potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.Yenilenebilir enerji kaynakları alanında yapılan yatırımlara biyokütlenin de eklenmesi gerektiğini belirten Enerji Bakanı Taner Yıldız, bu alanda gerçekleşecek yatırımların çevreye sağlayacağı katkının yanı sıra enerji ithalatını azaltacağını söyledi.Aydın Valisi Erol Ayyıldız yaptığı açılış konuşmasında; Biyogaz enerjide, Türkiye’de yüzde yüz gübreden elektrik üreten ilk biyogaz santralini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz”. Aydın ilimiz, yenilenebilir enerji kaynakları açısından ülkemizin enerji açığını kapatacak zengin potansiyele sahip. Bu alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcıları Aydın’a bekliyoruz dedi.Taner Yıldız beraberindeki heyet ve protokol üyeleri ile birlikte açılış sonrası biyogaz tesisini gezerek incelemelerde bulundular.Tesisin yakınında bulunan 6 bin civarında hayvan varlığına sahip olan süt çiftliğinden çıkan yıllık ortalama 100 bin ton gübre, kurulan biyogaz tesisi sayesinde ucuz ve çevreci enerjiye dönüştürülüyor. Hayvan atıklarını fermantasyon (yüksek enerji içerikli organik maddelerin düşük enerji içerikli organik maddelere parçalanması) yoluyla biyogaza dönüştüren santral, Türkiye’de yüzde 100 gübreden elektrik üreten biyogaz santrallerinden birisi. 2,4 MW elektrik enerjisi elde edilen santral, 5 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor. Fermantasyondan kalan %5 ise organik gübre olarak paketlenip ticarileştiriliyor. Firma, GEKA’dan 2014 yılı Çevre Mali Destek Programı kapsamında biyogazdan sonra kalan organik gübrenin değerlendirilmesi amacıyla “Çevre Dostu Biyogaz Tesis Atığını Değerlendirelim” projesi için hibe desteği alarak gübre paketleme tesisi kurdu. Böylece daha önceden var olan biyogaz tesisinin atıkları paketlenerek biyogaz atıkları hem bertaraf edilmiş hem de ekonomiye kazandırılmış oldu. Bu santral sayesinde yıllık 50 bin ton karbonun doğaya salınmasının da önüne geçilmiş oldu.